Mest for børn


Børns trivsel i skolen og blandt kammeraterne har stor prioritet hos moderne forældre. Det betyder meget at få en god uddannelse, og i den forbindelse stilles der store krav til synet. Vi lever i en visuel verden med TV, computere, sms’ere og masser af informationer, som det er vigtigt at kunne sortere i og forholde sig til for ikke at blive stresset eller hægtet af udviklingen.

Derfor er det også vigtigt at kunne give børnene nogle optimale betingelser for at følge med og udvikle sig konstruktivt.
Skolesystemet er desværre ikke gearet til at opfange de signaler, som kan henføres til et barns synsproblemer. Sundhedsplejersken kan i dag undersøge, hvor tydeligt barnet ser på synsprøvetavlen, men denne undersøgelse afspejler ikke, hvordan synet fungerer til læsning, eller hvordan øjnene arbejder sammen og hver for sig.

Hvis dit barn har indlærings- eller læsevanskeligheder, er du derfor velkommen til at henvende dig for nærmere oplysninger og en eventuel synsundersøgelse.