Betingelser for synstræning hos Anni Optik 


Synstræningen
tilrettelægges som et individuelt forløb efter netop de behov, som den enkelte har. Der arbejdes både med redskaber, kropsøvelser og samtale. Det er vigtigt på forhånd at gøre sig klart, at synstræning først og fremmest sigter mod opnåelse af så hensigtsmæssig en anvendelse af synet som muligt. Dette giver et bedre og mere afslappet syn med et bedre alment velbefindende til følge. 

Evnen til at se er en medfødt egenskab, men måden du ser på, er en indlært færdighed. Og ligesom det gælder for andre indlærte færdigheder – gå, cykle osv. – er der mange forskellige niveauer af dygtighed og effektivitet. Synstræning vil hæve dit niveau af synsmæssige præstationer betydeligt, og du kan opnå resultater, som holder livet ud. 

Ved den første session drøftes hvad der forventes at komme ud af synstræningen, hvilket munder ud i fastlæggelsen af en målsætning

Synstræning foregår dels ved kliniktræning, dels ved hjemmetræning. Kliniktræning er normalt hver 14. dag. Hjemmetræningen kræver en daglig arbejdsindsats af ca. 30 minutters varighed. Effekten af forløbet er helt afhængig af, hvorvidt man er indstillet på at yde denne indsats. Hvis man er tvivl, er det bedre at vente med at gå i gang til man føler sig parat.   

Priser

 
Forundersøgelse

kr. 950,00
normalpris: kr. 1000


Kliniktræning pr. session af ca. 45 minutters varighed

kr. 950,00
normalpris: kr. 1150

Synsundersøgelse efter endt træning

kr. 950,00
normalpris: kr. 1000


Udeblivelse uden afbud

kr. 950,00
normalpris: kr. 1150


Afbud senere end 2 dage før den aftalte træningssession

kr. 950,00
normalpris: kr. 1000


Det udlånte materiale skal erstattes ved misligholdelse.