Hvordan foregår Synstræning?

Synstræning

Synstræning er ikke kun et spørgsmål om at styrketræne øjenmusklerne. Den handler i høj grad også om at indlære manglende motoriske færdigheder, dvs. at træne samspillet imellem kroppen og hjernen. Princippet i synstræningen er, at du selv kan optræne og forebygge mange former for synsfejl.

Min opgave som optometrist er at foretage en grundig synsundersøgelse og undervise i, hvordan du træner og bruger synet mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at motivationen for at indgå i et forløb er i orden, da træningen kræver en indsats på ca. 30 minutter hver dag. Til øvelserne hører ofte udstyr, som lånes med hjem. Hvor meget og hvor længe, der skal trænes, afhænger både af synsproblemets karakter – og af, hvor intensivt, der trænes.

Stressrelaterede synsproblemer trænes typisk 4 måneder med daglig træning derhjemme og træning på klinikken hver anden uge.

Udviklingsrelaterede synsproblemer trænes 6 til 12 måneder med daglig træning derhjemme og klinisk træning hver anden uge.
Udover den rent motoriske træning vil der indgå samtale i sessionerne i min klinik, idet det er min opfattelse, at syn og sind hænger sammen på en måde, som bl.a. kommer til udtryk i de problemer, man støder på i sin hverdag: det kan være problemer i skolen eller på jobbet. Det er op til den enkelte at bestemme, hvad og i hvilket omfang, man ønsker at drøfte disse ting med mig.
Synstræning er en investering for resten af livet. Man lærer at bruge sit syn på en ny måde. Det sætter en positiv udvikling i gang, som fortsætter efter træningens ophør. Det er dog en god idé løbende at få synet kontrolleret. Har man fx glemt en færdighed, kan den lynhurtigt genoptrænes.