Kunden fortæller

Thomas har samsynsproblemer

I november 2015 fik vores søn Thomas, efter en grundig synsundersøgelse hos Anni Optik, konstateret dårligt samsyn. Thomas gik på daværende tidspunkt i 5. klasse.

Forud var gået omtrent to år, hvor Thomas jævnligt klagede over hovedpine, når han kom hjem fra skole, ligesom han generelt virkede træt og udkørt. Han var svær at få at læse og havde store problemer med det danskfaglige, selv om han var dygtig til andre fag.

Under læsningen kunne han nok læse pænt, men uden at stave sig frem, og vi havde det indtryk at han i høj grad gættede sig frem. Han ville hellere også meget hellere lave læse/staveøvelser på I-Pad’en.

Ingen tegn på ordblindhed

I løbet af 4. klasse var Thomas blev testet pga. sine læsevanskeligheder. Testen viste ingen tegn på ordblindhed, men indikerede at Thomas havde problemer med sin arbejdshukommelse. I efteråret i 5. kl. toppede Thomas ubehag med at være i skole. Han havde ofte svært ved at komme ud af døren. Nogle dage lod vi Thomas blive hjemme fra skole eller møde senere, da han var for udkørt til at kunne klare skoledagen. Thomas problemer influerede så meget på hans trivsel i skolen, at det var nødvendigt med samtaler med skolens trivselslærer.

Næsten to år før Thomas startede ved Anni, var Thomas desuden ved lægen for at få en evt. forklaring på hans træthed, hvilket ikke gav noget svar. Vi fik taget en synsprøve hos en optiker, som målte ham til at være langsynet (+ 1 i styrke). Optikerens nævnte desuden mulige problemer med hans samsyn. Vores læge anbefalede, at Thomas blev undersøgt af en øjenlæge pga. sin unge alder.

Brillerne hjalp kun lidt i en kort periode på hovedpinen.

Da den første undersøgelse hos øjenlægen var en ubehagelig oplevelse, valgte vi, at opfølgningen skete hos en anden øjenlæge. Begge var enige om styrken på brillen, men ingen af dem ville tale om – eller forholde sig til Thomas’ samsyn, når vi spurgte ind til dette. Den sidste øjenlæge kunne dog se, at Thomas skelede på det ene øje, hvis en genstand kom meget tæt på. Øjenlægen mente, at vi selv kun lave et par enkelte øvelser for at rette op på dette…

I december 2015 startede Thomas derfor til synstræning hos Anni, hvor der blev lavet et program for hans træning. Vi aftalte at komme til træning hos Anni hver 4. uge, således at vi selv skulle varetage meget af træningen hjemme. Når vi mødtes hos Anni, blev der fulgt op på de udleverede øvelser og nye og sværere øvelser kom til. Ved den månedlige træning hos Anni, deltog vi for det
meste begge forældre, hvilket vi har haft stor glæde af i den daglige træning herhjemme.

Derhjemme stod den nu på daglige øvelser, hvor der sjældent blev holdt en fridag. Træningen gik for det meste godt. Thomas var fra start meget motiveret for at lave øvelserne. Træningen forsøgte vi at gøre til en daglig hyggetid for Thomas, sammen med en af os forældre. Når træningen derhjemme slog knuder, var det særligt i den første uge efter der var kommet nye øvelser til.

På en dag, hvor øvelserne gik som smurt, brugte vi vel omtrent 15 minutter dagligt, men på dage hvor Thomas skulle vænne sig til nye øvelser, kunne det tage en halv times tid krydret med pauser undervejs.

Efter et par måneders træning var problemerne med den daglige hovedpine stort set forsvundet.

I det første halve år, hvor Thomas gik til synstræning, valgte vi i samarbejde med skolen at nedprioritere lektielæsning, så Thomas kunne bruge sin begrænsede energi på synstræning.

I starten af 6. kl. havde Thomas opnået så store forbedringer med synstræningen, at vi kunne stoppe den månedlige træning hos Anni. Fra september til december skulle vi vedligeholde det opnåede resultat med øvelser, kun et par dage om ugen, dog havde han en daglig refleksøvelse, som han selv klarede i løbet af få minutter.

Siden december i 6. kl. har Thomas været “udskrevet” fra Anni, efter samlet et års træning. En gang om måneden laver vi en øvelse, for at forebygge at hovedpinen ikke vender tilbage. Frem til sommerferien skal han fortsat lave sin daglige refleksøvelse.

Thomas samsynsproblemer:

I dag har vi en dreng, som i den grad har haft en meget mærkbar glæde af forløbet hos Anni. Vi har fået vores glade dreng tilbage, der igen har energi og overskud til sine fritidsaftaler med vennerne – og på en helt anden måde kaster sig ind i en fodboldkamp end tidligere.

I skolen er der nu overskud til at få indhentet de faglige “huller”, som hans synsproblemerne og deraf manglende overskud til læring har medført. Det går stærkt fremad for Thomas, vi tænker at han nu har forudsætningerne for at kunne deltage i undervisningen eller i en læse en bog, som de andre børn i hans klasse. Den manglende lyst til at komme afsted i skole, er et helt overstået kapitel.

Vi håber, at vi ved at fortælle vores historie om vores søn Thomas udbytte af synstræningen, kan gøre forældre i samme situation opmærksomme på denne mulighed. At starte synstræningen hos Anni, var det helt rigtige tilbud for vores Thomas. Vi er på ingen måde i tvivl, om at de resultater Thomas har opnået, siden han startede med synstræningen, kun kan tilskrives netop denne.

mvh
Karin og Jan, forældre til Thomas