Kunden fortæller

Synstræning i forhold til autisme

Caroline fik som 10 årig diagnosen ”atypisk autisme”. I dag går hun i en almindelig skole og i en almindelig klasse dog med de nødvendige støttetiltag. Af de træningsmetoder vi har brugt, for at opnå at have et barn med autisme, som, diagnosen taget i betragtning, er relativt velfungerende og velintegreret i skolen, vil vi gerne fremhæve netop synstræning som en metode, der for Caroline har gjort en stor forskel.

Vi besluttede, efter anbefaling fra venner, at konsultere Anni Optik med henblik på at få Carolines syn testet. Vi var lidt skeptiske, for vi havde aldrig overvejet, om der skulle være noget i vejen med Carolines syn. Der havde jo aldrig været noget i vejen med hendes syn ved de obligatoriske børneundersøgelser ved hhv. sundhedsplejerske, læge og skolesygeplejerske.

Og umiddelbart tænkte vi, hvordan synet dog skulle have forbindelse til en psykisk lidelse som autisme og kunne afhjælpe dette? Men ved nærmere eftertanke virkede det egentligt logisk, at der skulle være en forbindelse mellem de to, da synet er tæt forbundet med hjernen. Børn med autisme har store vanskeligheder med den visuelle perception, dvs forståelsen og bearbejdningen af det man ser. Og problemer med synet kan dermed være med til at forklare, hvorfor børn med autisme klarer sig under alderssvarende på opgaver, der kræver visuel perception.

hendes øjne ”flakkede”

Så vi besluttede os for at konsultere Anni Optik, hvor Caroline fik sit syn testet. Gennem flere tests kunne Anni konstatere, at Carolines såkaldte samsyn var svagt, hvilket gav sig udslag i, at Caroline havde svært ved at følge en linje, når hun læste og hendes øjne ”flakkede”. Desuden havde Caroline svært ved at følge et objekt, og det hele var meget ubehageligt og energikrævende for hende.

Vi startede herefter et forløb op, hvor vi, efter nøje tilrettelagte programmer fra Anni, trænede Caroline en halv time hver anden dag. (Vi kunne vælge mellem 15 minutter dagligt eller den model, som vi så valgte).

Øvelserne har været en blanding af øvelser med ”direkte” træning af synet som fx ”bold i snor”, hvor øjnene skal følge en bold, der svinges (af en anden) i bestemte retninger kombineret med øvelser, hvor man har hele eller dele af kroppen i brug, hvilket kan minde om yoga-/meditationsøvelser.

Annis tilgang til helbredelse er meget holistisk og helt i trit med vores egen tilgang til Caroline også i forhold til de øvrige træningsmetoder som fx adfærdsterapi og motion, som vi også har praktiseret.

Under forløbet hos Anni er Carolines samsyn blevet væsentligt forbedret. Vi har opnået rigtigt gode resultater. Først og fremmest har vi set en stor udvikling i Carolines tålmodighed, udholdenhed og vedholdenhed, hvilket vi også i høj grad kan tilskrive synstræningen. Og dette har fået en stor og positiv betydning i forhold til fx lektielæsning, hvor hun også er blevet mere koncentreret og fokuseret.

Ændret adfærd

Adfærdsmæssigt er Caroline desuden blevet mere fleksibel, hendes overskud er blevet større og hendes ”lunte” dermed også ”længere” til glæde for hele familien. Caroline kan nu sidde i op til en time (på egen hånd) og skrive stil, lave matematikopgaver osv, hvilket var fuldstændigt uhørt førhen.

Også Carolines motorik, som altid har voldet hende besvær, er blevet markant bedre. Vi ser nu i langt mindre grad, at Caroline fx spilder, snubler og vælter osv. Ja man tænker måske ikke lige over, at det faktisk er synet, der har betydning for den motoriske integration (det at samordne syn og bevægelse).

Vi har netop afsluttet forløbet hos Anni men fortsætter med at udøve synstræning på Caroline, da vi stadig er motiveret for at gøre noget for de ”rester” af svagt samsyn, der er tilbage.