Bog, DVD & artikler

Synstræning – motion for syn og sind


Helhedsorienteret synstræning for børn og voksne
Jeg har nu fået færdiggjort en bog med tilhørende dvd om synstræning baseret på de erfaringer, jeg har høstet gennem ca. 40 år.
Bogen/dvd anser jeg som en grundbog, der beskriver nogle øvelser, som jeg normalt anvender i den form for synstræning, jeg dagligt arbejder med, og som de fleste børn og voksne kan have glæde af.


Der er tale om en rigt illustreret bog med flotte billeder, der understøtter teksten. Øvelserne er desuden vist på en medfølgende dvd, hvor flere forskellige mennesker demonstrerer, hvordan øvelserne laves, og således, at man f.eks. kan se, hvor forskellige øjenbevægelser kan være. Jeg præsenterer også lidt teori på en måde, så jeg tror, at alle har mulighed for at forstå, hvad jeg mener.
Øvelserne kan bruges som forebyggelse og til velvære af øjne og krop. Ligesom mange motionerer for at holde kroppen i form, kan man også motionere sine øjne.
Bogen kan bruges som en selvhjælpsbog for folk, der f.eks. lider af svimmelhed eller balanceproblemer. Øvelserne gør det også lettere at bruge briller, ikke mindst hvis der er tale om progressive glas. Dertil kommer, at jeg betragter bogen som et godt redskab til at arbejde med sit syn, både hvis man går til eller måske ønsker at gå i gang med et synstræningsforløb.
Mange af mine klienter beretter om store personlige (side)gevinster ved arbejdet med synet. De får f.eks. et større overskud i hverdagen, hvilket bevirker en voksende selvtillid og livsglæde. Dette gælder både for børn og voksne.


Jeg har en helhedsorienteret indfaldsvinkel til arbejdet med synet og beskriver således i bogen, hvordan både krop og sind inddrages i øvelserne. Jeg fortæller f.eks. lidt om reflekser og beskriver en øvelse til griberefleksen, som, hvis den ikke er ordentlig integreret, giver problemer med f. eks. at holde løst på en blyant.

Vejledende udsalgspris er kr. 250,00 for bogen som hæfte og kr. 149,95 for ebogen.

NYT!

Bogen fås nu også som ebog. Den kan købes hos følgende forhandlere:
Arnold Busck.dk
Saxo.com

Som alle andre optikere undersøger Anni Hansen sine klienters øjne på traditionel vis med synstests, hvor det gælder om at kunne læse små bogstaver på en tavle. Men hun tester også, hvor meget øjnene kan dreje ind og ud, før de giver fortabt, og hvor hurtigt de kan fange op igen. 
– Alene denne undersøgelse fortæller mig meget om personen. Om det er en fighter, eller en der let giver op. Om personen er i balance eller er nem at vælte.
Anni Hansen noterer sig også vedkommendes holdning, gang og måde at tale på. For hun ser øjnenes måde at fungere på, som en del af et hele.

Det hele menneske
Man kan ikke plukke øjnene ud af helheden. Derfor ser jeg på det hele menneske – ikke kun øjnene.
Det er optikerens erfaring, at hvis en person spænder i øjnene, så gør vedkommende det også andre steder i kroppen.
Og den slags spændinger kan virke hæmmende på personens livsudfoldelse.
Så når synsundersøgelsen er overstået, kan Anni Hansen godt tilbyde et par briller. Men også træning i at få et bedre syn. Og her kan der også være tale om kropsøvelser, der ikke umiddelbart involverer øjnene. Som for eksempel at kravle eller at lave fingerøvelser. 
Optikeren tager udgangspunkt i medfødte reflekser, som gerne skal være hæmmede, når man er to år. Den griberefleks, der gør spædbørn i stand til at holde godt fast, afkoder barnet eksempelvis senere, så det er i stand til at slippe igen. Barnet øver sine fingrenes finmotorik ved at lade fingerspidserne mødes på forskellig vis – en øvelse, som Anni Hansen godt kan finde på at give sine klienter.
– Hvis de medfødte reflekser ikke er hæmmede, kan livet godt blive besværligt. Det kan gå ud over øjenbevægelser og mange andre ting.

Erstatter ikke briller
De mange øvelser til trods mener Anni Hansen ikke, at den slags kan erstatte briller. 
Det handler ikke om briller eller ej. For nogen lykkes det at slippe af med brillerne – jeg er ikke en af dem. Vores syn er også et spørgsmål om gener. Vi er født forskellige. Med alderen bliver linsen desuden stiv, og det er nærmest umuligt at undgå læsebriller. Men de fleste, der går til synstræning, bliver knap så afhængige af briller. Om de helt kan undvære dem, er individuelt. 
Til gengæld stiller Anni Hansen gerne op for at hjælpe både børn og voksne, der har svært ved at læse, let får kvalme (”syn og balance hører meget sammen”), har hovedpine eller noget helt fjerde. Selv rygsmerter har hun gode erfaringer med.
– En klient havde ondt over lænden. Efter afslapningstræning for øjnene holdt han op med at have ondt i ryggen.
Det kan være svært for den utraditionelle optiker at kort forklare, hvordan hun arbejder. Men hun gør et forsøg.
– Jeg siger somme tider spøgende, at nogen kan læse i hænder, andre i stjernerne. Jeg kan læse i øjne.

Mit liv er vendt
Interessen for den menneskelige psyke og sammenhængen mellem krop og ånd ligger dybt hos optiker Anni Hansen. Helt tilbage fra dengang hun blev uddannet som optometrist i 1971, har det alternative interesseret hende.
Måske, fordi hun har oplevet megen modgang og smerte i sit liv. Optikeren har blandt andet oplevet flere selvmord i den nærmeste familie, idet både hendes mor, en søster og en bror har taget deres eget liv.
Traumatiske begivenheder, som Anni Hansen har bearbejdet ved at beskæftige sig med alt fra psykologi til drømmetydning, zoneterapi, gestaltterapi, NLP og reinkarnation. De voldsomme tab til trods har hun stort mod på livet.
– Jeg tror, at der er en mening med alting. For mig er det, at jeg kan hjælpe andre mennesker. Synet er for mig en indfaldsvinkel til at hjælpe andre mennesker. 
Meget tidligt har Anni Hansen derfor interesseret sig for en bredere forståelse for synet. Hun har i mange år været med i en studiegruppe, der arbejder med synstræning, og hun har været på kursus i USA med samme gruppe.
Og efterhånden føler optikeren for alvor, at tilværelsen viser sig fra sin lyse side. Både arbejdsmæssigt og i privatlivet. Hendes datter blev i sommer færdig med en uddannelse som civilingeniør, sønnen arbejder i USA som markedsføringsøkonom, og den afdøde søsters børn, som står Anni Hansen nær, har det også fint. 

28. maj skal Anni Hansen desuden giftes med en gammel klassekammerat fra Folkeskolen.
– Det er en næsten helt ubeskrivelig følelse at være en del af en familie, der klarer sig godt. Mit liv er vendt, tør optikeren nu konstatere.Pressemeddelelse i Nordjyske d. 21. februar 2005
Optiker bliver i butikken
Optiker Anni Hansen sælger alligevel ikke sin forretning Anni Optik, Vesterbro 85 i Aalborg.
Hun ville have solgt lokalerne for at få mere tid til at lave synstræning med klienter. I mangel af en køber til forretningen vælger optikeren nu i stedet at ændre åbningstiderne og holde lukket i ferieperioder.
Forretningen vil pr. 1. maj være åben
mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10-17.30, medens der fremover er lukket både onsdag og lørdag.
Desuden vil forretningen holde ferielukket i cirka seks uger om året.
– Vi har fået rigtigt mange tilkendegivelser fra kunder, der har været kede af, at forretningen skulle sælges. Det har tilskyndet mig til at tage beslutningen om at fortsætte om end på ændrede vilkår, siger optikeren.
– Jeg er utrolig glad for forretningen, men var nødt til at overveje et salg for at få mere tid til synstræningen, som jo står mit hjerte nært. Som jeg ser det, har processen været nødvendig for at finde en løsning, som alle forhåbentlig kan blive tilfredse med.