Betingelser & priser

Synstræning

Betingelser for synstræning hos Anni Hansen, Anni Optik, Aalborg

Synstræningen tilrettelægges som et individuelt forløb efter netop de behov, som den enkelte har. Der arbejdes både med redskaber, kropsøvelser og samtale. Det er vigtigt på forhånd at gøre sig klart, at synstræning først og fremmest sigter mod opnåelse af så hensigtsmæssig en anvendelse af synet som muligt. Dette giver et bedre og mere afslappet syn med et bedre alment velbefindende til følge.

Evnen til at se er en medfødt egenskab, men måden du ser på, er en indlært færdighed. Og ligesom det gælder for andre indlærte færdigheder – gå, cykle osv. – er der mange forskellige niveauer af dygtighed og effektivitet. Synstræning vil hæve dit niveau af synsmæssige præstationer betydeligt, og du kan opnå resultater, som holder livet ud.

Ved den første session drøftes hvad der forventes at komme ud af synstræningen, hvilket munder ud i fastlæggelsen af en målsætning.

Synstræning foregår dels ved kliniktræning, dels ved hjemmetræning. Kliniktræning er normalt hver 14. dag. Hjemmetræningen kræver en daglig arbejdsindsats af ca. 30 minutters varighed. Effekten af forløbet er helt afhængig af, hvorvidt man er indstillet på at yde denne indsats. Hvis man er tvivl, er det bedre at vente med at gå i gang til man føler sig parat.

Man kan læse mere om synstræning på www.annioptik.dk

1. januar 2022
Forundersøgelse: Kr. 1.000
Kliniktræning pr. session af ca. 45 minutters varighed: Kr. 1.150
Synsundersøgelse efter endt træning: Kr. 1.000
Udeblivelse uden afbud: Kr. 1.150
Afbud senere end 2 dage før den aftalte træningssession: Kr. 1.000

Det udlånte materiale skal erstattes ved misligeholdelse.

Ovenstående er læst og godkendt
Dato                Dato

————————————–                       —————————————-
(Klientens underskrift)                                         (Anni Hansen)

E-Mail:___________________

Der tages forbehold for prisstigninger.