Kunden fortæller

Synstræning

Synstræning medfører ofte markante omvæltninger for den person, som påbegynder et forløb. Derfor kan det også være rart at høre, hvordan andre har oplevet det, og hvilken betydning, det har fået for den pågældendes liv.

Nogle af vores kunder har været så venlige at fortælle om deres personlige erfaringer med synstræning på skrift, således at andre vil kunne få glæde af at læse om dem og måske lade sig inspirere til selv at bruge et træningsforløb til udvikling af kompetencer og livskvalitet.

Læs herom ved at følge de forskellige links (åbner i nyt vindue).
Det skal understreges, at de enkelte beretninger så vidt muligt er gengivet i den form, de er modtaget.